dimarts, 26 d’octubre del 2010

Les parts de la missa i el cant gregorià

És impossible aproximar-se al cant gregorià sense conèixer mínimament el seu context. Aquesta és una realitat comú a totes les expressions musicals i artístiques, però en el cas del cant gregorià és, potser, més evident.
Perquè? Doncs perquè el cant gregorià és una expressió musical al servei de la litúrgia cristiana i aquesta ens omple de noms i conceptes que en molts casos coneixem d'oïda.

Com a primera aproximació a coneixement de la litúrgia romana, hem diferentciat entre l'Ordinari i el Propi de la Missa.
L'ordinari està format per aquells textos que formen part de la cel·lebració litúrgica de forma invariable i que, d'alguna o altra forma, per una o altra raó, són essencials per a l'acte.

El Propi, en canvi, està constituït per textos que formen part de la missa en la mesura que el temps litúrgic ho determina. Aíxí, una missa de temps pasqual està formada per cants diferents que una missa per al temps de Nadal o que la missa de cel·lebració de l'Assumpció de la Mare de Déu.
Per ajudar a recordar aquests conceptes he creat un crucigrama que us ajudarà a repassar alguns conceptes treballats a classe.
Endavant, feu el crucigrama La Missa: Ordinari i Propi

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada